3x30

3x30

sjøslag på grønland: 3x30, finn, ole, jørgen. før gjestene og kokken har kommet.