snøhuletur

snøhuletur

Kari graver hulen som kort tid etter falt sammen… mars, 1991