Hardangerviddab1991

Hardangerviddab1991

"Elin står på en stein og føler seg fri".

Helvetesnutane.