rondvassbu

rondvassbu

towards Rondvassbu. Rondhalsen, Rondvatnet. Digerronden. Rondeslottet. Storronden.
(ikke så oppfinnsomme navn..)